Květinový den

13.05.2009 | Vědec | Všechny oddíly
Přestože jsme se letos sešli v menším počtu, vrhli jsme se do vybírání. Slunce svítilo, kasičky se plnili a nakonec jsme vybrali krásných 17 293kč. Všichni ti, kdo přišli, si zaslouží velký dík, protože se rozhodli pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebují. A to je dobře.
comments powered by Disqus