Ivančena

21.04.2012 | Natan | Všechny oddíly

Tradiční výprava k mohyle. Sešli jsme se v celkovém počtu 14 lidí a tak jsme nemeškali, koupili lístky a vydali se do Frýdlantu nad Ostravicí, odkud jsme pokračovali přes Malenovice na Hradovou, kde jsme posvačili. Naneštěstí pro nás začalo mrholit, ale nám to nevadilo. Máme přece pláštěnky. Po 2 kilometrech od Hradové jsme došli k mohyle těsně před slavnostním zahájením. Zhlédli jsme bratry oceněné vyznamenáním, položili své kameny a vydali se na teplou polívku ke Zbujovi. Část cesty vedla sněhem, ale všichni v pořádku došli, nsjedli se a pokračovali jsme do Ostravice, odkud jsme se vydali domů. Počasí nám malinko nepřálo, ale i tak jsme se nedali a všichni tuto výpravu zvládli.

comments powered by Disqus